Kursusest arvavad…

Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi President (2006 – 2016)
Pean väga oluliseks, et Eestis oleks piisavalt lai ring inimesi, kes julgeolekupoliitikat mõistaks ja suudaksid vajadusel ka temaatilises ühiskondlikus debatis kaasa lüüa. Julgeolekupoliitikat mõistva kogukonna loomisel Eestis on kõrgemate riigikaitsekursuste roll olnud vaieldamatult tähelepanuväärne. (väljavõte XV Kõrgematel Riigikaitsekursustel Presidendi poolt peetud kõnest)

 

Andrus Ansip
Peaminister (2005 – 2014)
Hea meel on mul selle üle, et näen teie hulgas mitmeid inimesi, kelle tööd tunnen hoopis teistest olukordadest. Kuid heameel pole muidugi mitte sellepärast, et siin vanade tuttavatega kohtun. Vaid sellepärast, et teie kui Eestile olulised ametimehed võtate vaevaks riigi kaitse üle sisuliselt mõtiskleda. See on üheks märgiks Eesti kaitsetahte tugevusest. Kui see on tugev, siis on ka meie riigi julgeolek kindel. (väljavõte XIV Kõrgematel Riigikaitsekursustel peaministri poolt 24.04.2006. a peetud avakõnest)

 

Jaak Aaviksoo
Kaitseminister (2007 – 2011)
Liiga kaua oleme riigikaitsesse suhtunud kui pelgalt sõjalisse riigikaitsesse. Riigikaitse on tervikvaldkond, mis hõlmab endas meie kõigi ning mitte ainult kutseliste kaitseväelaste ühist mõistmist oma õigustest ja kohustustest, kuid ka täiendavatest võimalustest oma riigi kaitsmisel.
Kõrgemad riigikaitsekursused aitavad riigikaitset just avada selle terviklikkuses, käsitledes julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, koostööd partnerite ja liitlastega, riigikaitse tsiviilkomponenti, riigisisest koostööd ja kõike muud seonduvat. Kuid kõige muu kõrval on riigikaitses kõrgeim väärtus inimestes, kes sellesse vabatahtlikult panustavad.

 

Indrek Tarand

XIV Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane

Kõrgemad riigikaitsekursused on kõige süstemaatilisem ja kompaktsem võimalus saada rohkem kui tuttavaks Eesti riigikaitse olukorra ja valdkonna probleemidega. Olles käinud ka Soome analoogilistel kursustel võin kinnitada, et Eesti ei pea siin midagi häbenema. Võiks olla kirjutamata reegel, et kes pole läbinud kõrgemaid riigikaitsekursuseid, ei saa ka tähtsamat tööd! Tööandja jaoks on see diplom kindlasti kvaliteedi tunnus!

 Madis Milling
Riigikogu liige
XVI Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Iseenda jaoks pean tähtsamaks uusi tutvusi inimestega, kellega on “ühine mõtlemine”. Samas oli ka hea hoopis teises õhkkonnas kokku saada inimestega, keda muidu trehvad ainult keskpolügoonil. Kui subordinatsioon kaob, tekib nii mõnigi hea mõte!

Aarne Rannamäe
XII Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Tegu on äärmiselt kasulike, ja mis peaasi, väga ausate vestlustega olukorrast Eestis ja meie ümber. Poliitiline vaht jäeti minu suureks üllatuseks ja heameeleks auditooriumi ukse taha ja kõneldi asjast. Tegelikult peaksid neist kursustest osavõtjad taolist kaugõpet saama vähemalt korra aastas, ja kui see võimalik pole, siis üle aasta kindlasti. Probleemid ja rõhuasetused muutuvad ning ausad jutuajamised riigi tipptegijatega rikastavad meie maailmapilti tunduvalt.

Kadri Simson
XIV Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Kursuste intensiivne programm ja hoolikalt valitud osalejate seltskond lõi väga hea õhkkonna, et nädala jooksul eemalduda igapäevasaginast ning süveneda Eesti riigi kaitsepoliitikasse. Mitmekesine lektorite valik tagas selle, et erineva taustaga kursandid said lühikese ajaga ülevaate väga laiast teemaderingist. Usun, et kõrgemate riigikaitsekursuste läbinu oskab tähtsustada Eesti kaitsepoliitikat ja seega on need kursused olulised nii osalejatele kui ka riigile.

 

Joel Luhamets
EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja
XV Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Turvalise elu juurde kuulub ka teadmine sellest, kuidas on korraldatud meie riigi kaitse. Selle teadmise sain kõrgematelt riigikaitsekursustelt. Ühtlasi kasvas ka minu austus ja lugupidamine meie riigi vastu. Olen pärast kursusi sõprade hulgas uhkusega kõnelnud sellest, kuidas on meie väikese riigi kaitse korraldatud.

Urmet Kook
Rahvusringhääling
V Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Olen oma elu jooksul käinud kümnetel koolitustel. Enamikest neist mäletan vaid kahte asja: ühtedes oli söök vilets, teistes hea. Ei enamat. Kõrgemad riigikaitsekursused seevastu on jäänud meelde hoopis muuga – huvitavate ettekannete ja õhtuste grupitöödega, mis mõnel puhul venisid intellektuaalsete arutlusteni varaste hommikutundideni välja. Võiks mõelda sellele, et saata kõik vilistlased ka korduskursustele. Mina oleksin käsi.

Raivo Lumiste
Kaitseliidu ülem (2006 – 2012)

VI Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Kõrgematel riigikaitsekursustel moodustub elitaarsetest tegijatest kõige laiema kandepinnaga foorum kõige kitsamas aegruumis. Seega parim formaat asjakohaste ideede genereerimiseks, testimiseks ja rakendamise kavandamiseks.

Andres Põder
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop (2005 – 2014)
XIV Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Pole militarist, kuid elame maailmas, kus on sõjad ja tarvidus oma rahvast kaitsta. Kõrgemad riigikaitsekursused on suurepärane võimalus saada lühikese ajaga hea ülevaade Eesti tänastest kaitseküsimustest. Kursused on hästi organiseeritud, lektoriteks on oma ala parimad. Olen väga rahul, et osalesin. Kursused aitasid paremini mõista meie kaitsealaseid suundumusi ja tugevdasid isiklikku sidet meie kaitsejõududega.

Norman Aas
Riigi peaprokurör (2005 – 2014)
XXI Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Kõrgemad riigikaitsekursused ületasid mu ootusi, eelkõige emotsionaalses mõttes. Need ei olnud mitte niivõrd uued teadmised, kui selles süsteemis töötavad inimesed, kes oma teadmiste, teotahte ja patriotismiga sisendasid usku Eesti kaitsetahtesse ja riigikaitse toimimisse. Ja see oli nakkav.

Jevgenia Garanža
Ajakirjanik 
XVIII Kõrgemate Riigikaitsekursuste vilistlane
Kõrgemad riigikaitsekursused on haruldane võimalus lühikese aja jooksul oluliselt täiendada oma teadmisi riigikaitsest ja julgeolekupoliitikast. See on hea võimalus vestelda ja esitada küsimusi ekspertidele, kes esinevad avalikkuse ees väga harva, näiteks kaitsepolitsei juhile. Väga huvitavad olid ka ekskursioonid sõjaväebaasidesse, neid võiks olla veel rohkem, sest pikad loengud on üsna väsitavad.