Eesmärk

Kõrgemate riigikaitsekursuste eesmärk on tutvustada  poliitikutele, kõrgematele riigiametnikele ja kaitseväelastele, KOVle, majandus- ja arvamusliidritele, kultuuri- ja haridustegelastele, ajakirjanikele, kolmandale sektorile ning  läbi kõigi nende kogu ühiskonnale Eesti julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikat ning riigikaitse laiapõhjalist käsitlust; suurendada koostööd ning ühiskondlikku sidusust riigi kaitse  valdkonnas.

Ajaloost

Kõrgemaid riigikaitsekursuseid (KRKK; ingl.k ENDC Estonian National Defence Course) on praegusel kujul korraldatud alates 1999. aasta novembrist. Eeskuju võeti Soomest, kus analoogseid kursusi on korraldatud juba 1961. aastast. Soome ja Eesti vahelise riigikaitselise koostöö nn Viro projekti raames korraldati soomlaste abiga aastatel 1998 ja 1999 pilootkursused Helsingis ja Tallinnas.

Kaks korda aastas kevadel ja sügisel toimuvad kursused on tänaseks läbinud ligikaudu 2300 inimest. Praegune nimekuju ehk Kõrgemad Riigikaitsekursused kehtestati 2001. aastal. Selle põhjuseks oli Kaitseministeeriumi tollases avalike suhete osakonnas kinnitatud tööplaan, mille alusel korraldati regulaarselt ka kitsama kuulajaskonnaga maavanemad, õpetajad, politseinikud jne regulaarseid lühemaajalisi ja -mahulisi kursuseid. KRKK kuulajate ring on olnud seevastu läbilõige ühiskonna sellest osast, kes võiksid, või korraldajate arvates peaksid, omama üksikasjalist ülevaadet Eesti välis-, julgeoleku-, riigi kaitse poliitikast ja korraldusest, kaitseväest ehk kõigest sellest, milleks KRKK on loodud ja siiani vägagi edukas olnud.