Korraldus

2004. aastast on KRKK korraldatud Roosta puhkekülas Läänemaal. See asupaik on seni strateegiliselt kõige paremini sobinud kursuse eesmärkide saavutamiseks – umbes 114 km kaugusel Tallinnast;  piisavad plenaari- ja rühmatöö tingimused; väga sobiv majutusviis metsaalustes majakestes.
Kursused toimuvad kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.  Kursuste programmi  põhimõte on üldisemast üksikuks.

Üldjuhul on ettekannete pikkuseks 30-40 minutit, millele järgneb 10-15 minutit küsimuste-vastuste voor ja lühike vaheaeg.

Õppekava jaguneb järgmiselt:

 

1 Üldained (sõja, ühiskonna ja kultuuri seosed; julgeoleku küsimused maailma kontekstis, EL, NATO) 13,6%
2 Uue aja sõjad (küber-, energia-, infosõda) 6,8%
3 Ohud Eestile 4,5%
4 Välis – ja julgeolekupoliitika 10,2%
5 Riigikaitsepoliitika 10,2%
6 Sõjaline riigikaitse (KV, KL, väeliigid) 19,3%
7 Sisejulgeolek 10,2%
8 Grupitööd 12,5%
9 Seminarid 5,6%
10 Akadeemiline sissejuhatus ja avamine 3,6%
11 Tugiüritused (KV, SM tehnika tutvustus, filmiõhtu, mälumäng) 3,5%

 

Aastate lõikes on järgitud kursuste ajakava sama plaanimise mudelit. Mahuliselt on oluliselt lisandunud Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi osakaal. Enesestmõistetavalt on lisandunud uusi teemasid. Kursuste akadeemiline osa (loengud, grupitööd ja seminarid) nädala jooksul on viimastel aastatel 55 tundi.

KRKK esinejad on ainult tippjuhid – Vabariigi President, peaminister, valdkondlikud ministrid, kõrgemad riigiametnikud ja valdkondlikud juhtivad eksperdid.

Loengute kõrval osalevad kursuslased ka grupitöödes, kus lahendatakse julgeoleku ja riigikaitsega seotud ülesandeid. Üsna unikaalse võimalusena saavad osalejad kursuste raames toimuval väljasõitudupäeval külastada Eesti väeliike esindavaid kaitseväe üksusi.

Kõrgemate riigikaitsekursuste töökeelteks on eesti ja vahel ka inglise keel. Kursustel osalemine, majutamine ja toitlustamine on osalejatele tasuta. Kursused edukalt läbinud saavad seda kinnitava diplomi ja rinnamärgi.

Kursustel kehtib  Chatham House´i reegel. See on andnud ja usutavasti annab ka edaspidi esinejatele suurema paindlikkuse teemade käsitlemisel ja väldib kantseliitlikku esinemismaneeri, mis omakorda loob avatud ja usaldusliku õhkkonna ka kõige keerulisemate teemade avamisel.

Kursustel osaleb tavaliselt 50 kuulajat. Kursuslaste lõpliku valiku teeb toimkond. Täpsema kirjelduse kursuste kodukorrast leiate siit.